Sam Hultin

Kära lesbiska i Boxholm,

I'm Every Lesbian är en stadsvandring, en audioguide och en karta som presenterar några delar av er historia i Boxholm. Den baseras på berättelser som några av er så generöst delat med er av. Som all annan historia om en plats är dessa historier lika subjektiva, fantastiska, sorgliga, viktiga och hoppfulla som de är sanna. Detta projekt är tillägnat er.

sam 24.03.2015 Boxholm

I'm Every Lesbian är i Boxholm producerat av Nevena Cvijetic med stöd av Östsam och visas i Boxholm som en del av Boxholms regnbågsvecka 2015.

Tack till: Anya och resten av personalen på Boxholms bibiotek, Stenbockskolan, Åsbo skola, Birger på Folkets hus, Tora, Micko och Olivia på Fritidsgården samt Kenneth och Suss i Boxholms församling.

Ett särskilt varmt tack till er jag fått intervjua för projektet.

-----

Dear lesbians in Boxholm,

Im Every Lesbian is a city walk, an audioguide and a map that presents some parts of your history in Boxholm. It's based on the stories that some of you so generously have shared with me. As any story about a place they are as subjective, fantastic, sad and hopeful as they are true. This project is dedicated to you.

sam 24.03.2015 Boxholm

I'm Every Lesbian is in Boxholm produced by Nevena Cvijetic with suooprt from Östsam and is shown as a part of Boxholm's Rainbow week 2015.

Thank you: Anya and the rest of the staff at Boxholm's library, Stenbockskolan, Åsbo skola, Birger at Folkets hus, Tora, Micko and Olivia at the youth center and Kenneth and Suss at Boxholm congregation.

An especially warm thanks to you that I have had the privilege to interview for the project.


Listen to the audioguide >>

Download map as pdf >>

<< Back