Sam Hultin

Kära lesbiska i Malmö,

I'm Every Lesbian är en stadsvandring, en audioguide och en karta som presenterar delar av er historia i Malmö. Den baseras på berättelser som några av er så generöst har delat med er av. Som all annan historia om en stad är dessa historier lika subjektiva, fantastiska, sorgliga, viktiga och hoppfulla som de är sanna. Detta projekt är tillägnat er.

sam Hultin 9.5.2014 Malmö

I'm Every Lesbian är i Malmö en del av utställningen EN EGEN RÖST - om kvinnors kamp för rösträtt och mänskligt utrymme, som visas på Malmö Konstmuseum under sommaren 2014. Projektet är ett samarbete med Sommarscen Malmö och Regnbågsfestivalen – Malmö Pride.

Den grafiska formen är gjord av Ylva Emel Karlsson.

Tack till: Angela, Carolina, Emma, Irene, Jeanette, Karin, Lars, Marie, Marta, Matilda, Monica, Lisa, Louise, Pernilla, Petra, Pia, Sofie, Stella, Susanne, Therese, Tove och Zana.


Dear lesbians of Malmö,

I'm Every Lesbian is a city walk, an audioguide and map that tells some parts of your history in Malmö. It's based on the stories that some of you so generously have shared with me. As any story about a city they are as subjective, fantastic, sad and hopeful as they are true. This project is dedicated to you.

sam Hultin 9.5.2014 Malmö

I'm Every Lesbian is in Malmö part of the exhibition A Voice of One´s Own at Malmö Art Museum during the summer of 2014. The project is a collaboration with Sommarscen Malmö and Regnbågsfestivalen – Malmö Pride.

The graphic design is made by Ylva Emel Karlsson.

Thank you: Angela, Carolina, Emma, Irene, Jeanette, Karin, Lars, Marie, Marta, Matilda, Monica, Lisa, Louise, Pernilla, Petra, Pia, Sofie, Stella, Susanne, Therese, Tove and Zana.


Listen to the audioguide >>

Download map as pdf >>


Back <<