Sam Hultin


Kära lesbiska i Oslo,

I’m Every Lesbian är en byvanding, en audioguide och en karta som presenterar några delar av deres historia i Oslo. Den baseras på berättelser som några av dere så generöst delat med mig. Som alla annan historia om en plats är dessa historier lika subjektiva, fantastiska, sorgliga, viktiga och hoppfulla som de är sanna. Detta projekt är tillägnat dere.

sam Hultin, mai 2016


Dear lesbians of Oslo,

I’m Every Lesbian is a city walk, an audio guide and a map that presents parts of your history in Oslo. It is based on stories that some of you so generously have shared with me. Just like any other account about a place these stories are as subjective, fantastic, sad, important and hopeful as they are true. This project is dedicated to you.

sam Hultin, May 2016