Sam Hultin

Kära lesbiska i Tensta,

I'm Every Lesbian är en stadsvandring, en audioguide och en karta som presenterar några delar av er historia i Tensta och i resten av Stockholm. Den baseras på berättelser som några av er så generöst delat med er av. Som all annan historia om en plats är dessa historier lika subjektiva, fantastiska, sorgliga, viktiga och hoppfulla som de är sanna. Detta projekt är tillägnat er.

sam 24.11.2014 Tensta

I'm Every Lesbian visas på Tensta Konsthalls curerade onlineplattform Space under vintern 2014/2015. http://www.tenstakonsthall.se/

Tack till: Asrin, Emily, Fahyma, Ulrika, Hedvig, Maja, Maria, Ricardo, Emelie, Petra, Hatice, Lennart, Sofie, Evis, Sahra, Adna, Lillian, Ardeshir, Maria, Mireille, Tensta Konsthall, Systrami, Tensta Hjulsta Kvinnocenter, RFSL Stockholm, Lesbisk nu och Golden ladies Stockholm.

Ett särskilt varmt tack till er jag fått intervjua för projektet.

Den grafiska formen är gjord av Ylva Emel Karlsson.

-----

Dear lesbians in Tensta,

Im Every Lesbian is a city walk, an audioguide and a map that presents some parts of your history in Tensta and in the rest of Stockholm. It's based on the stories that some of you so generously have shared with me. As any story about a place they are as subjective, fantastic, sad and hopeful as they are true. This project is dedicated to you.

sam 24.11.2014 Tensta

I'm Every Lesbian is shown at Tensta Konsthall's curated online platform Space during the winter 2014/2015 http://www.tenstakonsthall.se/

 

Thank you: Asrin, Emily, Fahyma, Ulrika, Hedvig, Maja, Maria, Ricardo, Emelie, Petra, Hatice, Lennart, Sofie, Evis, Sahra, Adna, Lillian, Ardeshir, Maria, Mireille, Tensta Konsthall, Systrami, Tensta Hjulsta Kvinnocenter, RFSL Stockholm, Lesbisk nu and Golden ladies Stockholm.

An especially warm thanks to you that I have had the privilege to interview for the project.

The graphic design is made by Ylva Emel Karlsson


Listen to the audioguide >>

Download map as pdf >>

Back <<