Sam Hultin

For English readers >>>

Eva-Lisas monument

Eva-Lisas monument är ett projekt som lyfter fram den lesbiska aktivisten och transpionjären Eva-Lisa Bengtson (1932-2018). Eva-Lisa var mycket aktiv i såväl den feministiska och den lesbiska rörelsen som den tidiga transrörelsen i Sverige. 1964 startade hon till exempel den första klubben för transpersoner i Sverige – Transvestia, som från 1965 arrangerade sammankomster i en lokal på Östgötagatan i Stockholm. På 70- och 80-talet var hon engagerad i Lesbisk front och var även en av de som (bokstavligt talat) byggde upp Kvinnohuset på Snickarbacken. Eva-Lisa var senare också engagerad i RFSL Stockholm samt en trogen besökare på såväl klubbarna Lash och Wish som hos Golden ladies – RFSLs grupp för seniora kvinnor.

Eva-Lisas historia är angelägen dels eftersom den är en viktig del i en historia som är relativt odokumenterad (särskilt beträffande den tidiga transrörelsen) och dels för att den till stor del handlar om villkor för normbrytande gemenskap. I flera av de rörelser som Eva-Lisa var engagerad i förlorade hon sin plats. I transrörelsen då man i slutet av 60-talet inte inkluderade transsexuella (eller homosexuella) i en rörelse (starkt influerad av transvestitrörelsen i USA) där en snäv definition av transvetism sågs som det enda accepterade och senare i delar av den feministiska rörelsen då transkvinnor t ex utestängdes från Kvinnohuset i Stockholm. Men Eva-Lisas historia innehåller också berättelser om motsatsen – exempel på personer och sammanhang där plats för fler gjorts möjlig. Där vänskap, kärlek, solidaritet och gemensam kamp mot fördomar och ett förtryckande system satts före okunskap och rädsla för att förlora privilegier.

Efter Eva-Lisas bortgång skänktes hennes unika arkiv av foton, brev, böcker, protokoll, medlemsbrev och tidskrifter till Sam Hultin. Nu är arkivet tillgängligt för forskning på QRAB – Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek i Göteborg.

Om du har minnen av Eva-Lisa eller material i form av foton, brev etc. får du också gärna höra av dig till samhultin(a)gmail.com

Eva-Lisas monument består av flera delar. Det första som skedde inom ramen för projektet var en läsning av brev från transpersoner till Eva-Lisa i samband med starten av Transvestia i mitten på 60-talet. Detta skedde på Moderna Museet i Stockholm tisdagen den 30e juli 2019 Länk >>>>

Breven användess även till videon Kära Eva-Lisa som visats på utställningen En omsorgsfull strejk på konsthallen Mint i Stockholm. Länk >>>

Stadsvandringar

Sedan 2019 har Sam hållit i stadsvandringar om Eva-Lisa på Södermalm i Stockholm där flera av de platser som spelat viktiga roller i hennes liv låg. Lesbisk fronts lokal på Hallandsgatan, Kvinnohuset på Blekingegatan, Jerry’s damklubb på Folkungagatan, Holländska ambassaden på Götgatan samt Transvestias lokal på Östgötagatan är några av de platser som besöks. Vandringen hölls för första gången under Stockholm Pride 1-2 augusti 2019 i samarbete med Stockholms kvinnohistoriska och Stolt scenkonst med stöd från Ottarfonden och Helge Ax:son Johnson.
Följ gärna Eva-Lisas monument på >>> Facebook <<< för de senaste uppdateringarna och för att se när nästa stadsvandring sker!

För frågor om bokning av stadsvandring - maila samhultin@gmail.com