Sam Hultin

For English readers >>>

Eva-Lisas monument

Eva-Lisas monument är ett projekt som lyfter fram den lesbiska aktivisten och transpionjären Eva-Lisa Bengtson (1932-2018). Eva-Lisa var mycket aktiv i såväl den feministiska och den lesbiska rörelsen som den tidiga transrörelsen i Sverige. 1964 startade hon till exempel den första klubben för transpersoner i Sverige – Transvestia, som från 1965 arrangerade sammankomster i en lokal på Östgötagatan i Stockholm. På 70- och 80-talet var hon engagerad i Lesbisk front och var även en av de som (bokstavligt talat) byggde upp Kvinnohuset på Snickarbacken. Eva-Lisa var senare också engagerad i RFSL Stockholm samt en trogen besökare på såväl klubbarna Lash och Wish som hos Golden ladies – RFSLs grupp för seniora kvinnor.

Eva-Lisas historia är angelägen dels eftersom den är en viktig del i en historia som är relativt odokumenterad (särskilt beträffande den tidiga transrörelsen) och dels för att den till stor del handlar om villkor för normbrytande gemenskap. I flera av de rörelser som Eva-Lisa var engagerad i förlorade hon sin plats. I transrörelsen då man i slutet av 60-talet inte inkluderade transsexuella (eller homosexuella) i en rörelse (starkt influerad av transvestitrörelsen i USA) där en snäv definition av transvetism sågs som det enda accepterade och senare i delar av den feministiska rörelsen då transkvinnor t ex utestängdes från Kvinnohuset i Stockholm. Men Eva-Lisas historia innehåller också berättelser om motsatsen – exempel på personer och sammanhang där plats för fler gjorts möjlig. Där vänskap, kärlek, solidaritet och gemensam kamp mot fördomar och ett förtryckande system satts före okunskap och rädsla för att förlora privilegier.

Efter Eva-Lisas bortgång förvaltas hennes unika arkiv av foton, brev, böcker, protokoll, medlemsbrev och tidskrifter av Sam Hultin. Arkivet kommer inom en överskådlig framtid tillgängliggöras för forskning genom QRAB – Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek i Göteborg. För frågor kring detta – hör gärna av dig till samhultin@gmail.com.

Om du har minnen av Eva-Lisa eller material i form av foton, brev etc. får du också gärna höra av dig till ovanstående mailadress.

Kära Eva-Lisa
Inom Eva-Lisas monument planeras just nu två projekt. Det första är en läsning av brev från transpersoner till Eva-Lisa i samband med starten av Transvestia i mitten på 60-talet. Detta kommer att ske på Moderna Museet i Stockholm tisdagen den 30e juli 2019 kl 18:00.

Stadsvandring
Det andra projektet inom monumentet är en stadsvandring på Södermalm i Stockholm där flera av de platser som spelat viktiga roller i Eva-Lisas liv låg. Lesbisk fronts lokal på Hallandsgatan, Kvinnohuset på Blekingegatan, Jerry’s damklubb på Folkungagatan, Holländska ambassaden på Götgatan samt Transvestias lokal på Östgötagatan är några av de platser vi kommer att besöka under vandringen. Vandringen arrangeras i samarbete med Kvinnohistoriska museet och premiär blir den 1 augusti kl 19:00.

Följ gärna Eva-Lisas monument på >>> Facebook <<< för de senaste uppdateringarna!