Sam Hultin

 

Hägerstens Botaniska Trädgårds rädsloingenjörer (Hägerstens Botanical Gardens fear engineers)

Hägerstens Botaniska Trädgårds känsloingenjörer mäter, undersöker och registrerar olika rädslor. De forskar på både barn och vuxna, växter och djur, krokodiler, kungsfiskare och krokus. Med hjälp av sång, musik och andra mätinstrument rasslar och tasslar de kring vad man är rädd för egentligen.

(Hägerstens Botanical Gardens fear engineers measures, examines and registers different kinds of fears. The objects of their reasearch are both kids and adults, plants and animals, crocodiles, kingfishers and crocuses. Through singing, poetry and other measuring devices they fuss and muss over what we are afraid of.)

2011

 
<< Back