Sam Hultin

 

Jubileumsshow på Kristianstads konsthall (Anniversary show at Kristianstad konsthall 2011)

"Jubileumsfirandet förutsätter en linjär tidsuppfattning: Man talar om "avstånd" i tid på samma sätt som det finns avstånd i rum. Framtiden och dåtiden ligger utom räckhåll, vi sitter fast i nuet och möter tiden likt en sten som klyver ett strömmande vatten. Och: Även om Einsteins Relativitetsteori fullständigt revolutionerade de fysikaliska beräkningarnas begreppsvärld så kvarstår faktum: En död svan kommer aldrig tillbaka. Endast en förnimmelse, kanske en mycket stark sådan, kan göra minnet av något levande igen. Det svåra är att vi människor ibland vill hålla oss kvar i det som försvunnit och som aldrig kommer komma tillbaka. Det som varit har varit och det som skett har skett."

("The anniversary presupposes a sense of time that is linear: We talk about distance in terms of time just as there is distance in space. The future and the past is out of reach, we are stuck in the present and we meet time like a rock that splits a flowing water. And: Even if Einsteins theory of relativity totally revolutionized the notions of physical calculation, this fact remains: A dead swan will never come alive again. Only a sensation, maybe a strong one, can make a memory come alive. The trouble is that we sometimes want to stay in what has already been lost. What has been has been and what has happened has happened.")

2011

 
<< Back