Sam Hultin

Vi som längtar till framtiden (We Who Long For the Future)
Solo exhibition at Norrtälje Konsthall, Norrtälje 19.1 — 18.2 2018

Norrtälje konsthall är mycket glada att presenterna konstnären Sam Sofia Hultin som första utställare 2018!

Välkommen till vernissage för utställningen "Vi som längtar till framtiden", fredag 19/1 kl 18-20.

Sam Hultin (f. 1982) är utbildad på Konstfack och arbetar med performance och video utifrån sitt intresse för marginaliserade berättelser och queer historieskrivning. Hen är intresserad av villkor och möjligheter för gemenskap kopplat till identitet samt av hur en som normbrytare kan hitta manövreringsutrymmen i ett samhälle präglat av begränsande maktordningar Med utgångspunkt i ett collage av personliga berättelser undersöker Hultin hur dessa kan spegla större samhälleliga strukturer.